Welkom op Vera on Tour

Vera on Tour smeedt een band tussen verleden en heden in een gevarieerd en flexibel aanbod van geschiedenisexcursies en politieke excursies. 
Deze excursies vinden plaats in Vlaanderen en zijn bestemd voor grote en kleine groepen.
Deze website gaat exclusief over de eerste wereldoorlog. 

Andere excursies zijn onder meer: 
Interbellum en Wereldoorlog II
de Koude Oorlog
Politieke bewustwording
Rechten en plichten; vrijheden en verantwoordelijkheden 
De multiculturele samenleving  

Neem voor meer informatie gerust contact op via gids@veraontour.be

De Grote Oorlog, 14-18 is onmiskenbaar een ijkpunt in de wereldgeschiedenis. De Westhoek ofwel Flanders Fields is een van de belangrijkste strijdtonelen van de eerste wereldoorlog. Dit brengt met zich mee dat de Westhoek overvloedig bedeeld is met blijvende tekenen van rampspoed. De Westhoek is dan ook één groot beklijvend herinneringslandschap. De oorlog 14-18 is al lang voorbij maar in de Westhoek en ook in de Westkust gaat hij door. Hier is de oorlog verankerd in het landschap, in de cultuur en in het collectieve geheugen. De geschiedenis van de eerste wereldoorlog is zeer complex.
De vraag is: hoe wordt Flanders Fields voor u toegankelijk? Hoe kunt u doordringen in de oorlogsgeschiedenis van dit bijzondere gebied? Graag willen wij u daarbij helpen met een bijzonder excursieaanbod.

Vera on Tour presenteert de volgende thema-excursies:

  • Multiculturele oorlog in de Westhoek
  • Totale oorlogsvoering en Destructie 
  • ‘Vrij’ Vaderland ten oorlog 
  • Tour de Diksmuide en Koekelare 

Elke van deze excursies biedt u een bepaalde invalshoek rondom het veelbewogen en ingrijpende oorlogsverleden van de streek 100 jaar geleden. U leest er meer over op deze website. Speciaal voor scholen hebben wij een bijzonder educatief aanbod: educatie door middel van evocatie in de Westhoek. Immers: om het wezen van oorlog te leren kennen, moet je ermee omgaan. Zie hiervoor de informatie onder ‘scholen’. Tenslotte organiseren wij excursies op maat. Zie hiervoor 'excursies op maat'.