Vera & Visie

Vera Kicken is politicoloog en vanuit die hoedanigheid heeft zij jarenlang kennis en kunde over Wereldoorlog I en Wereldoorlog II opgebouwd. Deze website gaat over Wereldoorlog I.

Haar visie over de Grote Oorlog:

Te denken dat de Wereldoorlog I te vatten is in 1 thema is niet realistisch. De complexiteit is zeer groot. Ik geef u een beeld van deze complexiteit.
  1. De eerste wereldoorlog werd gevochten op zee, over land, in de lucht …. en ook onder de grond.
  2. Tal van landen en culturen uit 5 continenten waren in de strijd betrokken.
  3. Er was sprake van een geheel nieuwe manier van oorlogsvoeren, waarbij tal van nieuwe wapens en oorlogstechnieken werden toegepast.
  4. Aan het front groeide het nationale bewustzijn van diverse bevolkingsgroepen.
  5. De machtsverhoudingen binnen Europa en ook daarbuiten veranderden na de oorlog totaal.
  6. Het landschap werd op vele plaatsen voor altijd getekend……. en er werden namen aan plaatsen en locaties gegeven die vóór de Grote Oorlog niet bestonden.
  7. De geneeskunde kreeg onder invloed van de wijze van oorlogsvoeren een belangrijke impuls.
  8. Voor het eerst waren niet alleen militairen maar ook burgers in groten getale rechtstreeks bij een oorlog betrokken.
  9. Er kwamen  in Europa ongeziene vluchtelingenstromen op gang.
  10. Kortom alles en iedereen werd in dit conflict op wereldschaal meegezogen.

 

Vanwege de complexiteit benadert Vera de Grote Oorlog in de Westhoek altijd vanuit een bepaald gezichtspunt. Dit doet zij aan de hand van thema- excursies. Steeds stelt zij een bepaalde invalshoek centraal rondom het ingrijpende oorlogsverleden van de streek 100 jaar geleden. Daarbij heeft zij oog voor persoonlijke verhalen en details die  schuilgaan achter de landschapssites, monumenten en begraafplaatsen. Maar in groter verband laat zij ook steeds inzien dat het lot van velen verbonden was met (inter)nationale politieke- en militaire beslissingen. Zoals dat vandaag de dag nog het geval is. Beelden, verhalen, ervaringen, emoties en de geschiedkundige feiten…. daar gaat het bij Vera on Tour over.

Kwalificaties van Vera on Tour
Vera Kicken studeerde met goed gevolg politieke wetenschappen in Amsterdam.
Vera is in het bezit van het diploma leraar, behaald  via  de  specifieke leraren opleiding (SLO) maatschappijwetenschappen en filosofie (KUL).