Dagexcursies

Het wezenlijke kenmerk van Wereldoorlog I is zijn complexiteit. Ook is 100 jaar in onze beleving lang geleden. Maar complexiteit kan door een thematische aanpak tot eenvoud worden teruggebracht. En tijd hoeft geen afstand te creëren als er een band wordt gesmeed met het heden.
En dat is precies wat Vera on Tour doet. Herkenbaarheid en invoelbaarheid, daar draait het bij Vera on Tour om. Naast het specifieke thema van de dagexcursies komen de tijdloze oorlogsmechanismes aan bod zoals:

 • patriottisme
 • verheerlijking van een ideologie
 • opgeklopte angst en vijandbeelden
 • oorlogsretoriek
 • propaganda
 • groepsdruk
 • repressie, sancties en straffen
 • persoonlijke ambities en drijfveren
 • extreem geweld en moreel verval

Het zijn deze patronen van oorlog die zich herhalen -niet de geschiedenis- (Vera).
 

Vera on Tour vertelt leerlingen niet wat ze moeten denken, maar dat ze moeten denken.
Het excursie-aanbod houdt rekening met de uitgangspunten van de vakken geschiedenis, cultuurwetenschappen, burgerzin, maatschappelijke vorming, actualiteit en project algemene vakken.
De excursies zijn geschikt voor het ASO - BSO - TSO - KSO en Tweedekansonderwijs (TKO). De inhoud wordt aangepast aan het kennisniveau van de groep leerlingen.

Didactische aanpak:

 • educatie door evocatie
 • dynamische leeromgeving
 • activerende en afwisselende werkvormen o.a. filmvoorstelling - museumbezoek
 • lesopdracht vooraf
 • onderwijs-leergesprek achteraf

​Zie voor ons aanbod thema - excursies of excursies op maat.